Fokus, žižna daljina i autofokus

Fokus ili žiža  je tačka u kojoj se skupljaju zraci koji prolaze kroz objektiv i obilježavaju se sa velikim slovom F.

Autofokus ili AF je praktična mogućnost  koja omogućava fotoaparatu ili kameri da se automatski fokusira, tj. podesi oštrinu u skladu sa rastojanjem koje vas odvaja od predmeta fotografisanja.

Žižna daljina predstavlja razdaljinu u milimetrima (mm) od optičkog centra objektiva do ravni senzora ili filma gde se nalazi žiža, kada je fokus objektiva podešen na beskonačno. Ona se obilježava malim slovom( f ). Žižna daljina određuje vidni ugao objektiva.

1